Wróć do Aktualności

Jak na światłowodzie mogą skorzystać mieszkańcy obszarów wiejskich?

Rosnące inwestycje operatorów hurtowych w budowę sieci FTTH sprawiają, że wysoka jakość połączeń internetowych jest już osiągalna nie tylko na terenach zurbanizowanych, ale staje się ogólnodostępna na obszarach wiejskich. Coraz częściej władze lokalne postrzegają rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej jako najbardziej wydajny i opłacalny sposób na „ożywienie” wsi. Dzięki dostępowi do zasobów cyfrowych obszary te mogą podnosić produktywność gospodarstw, a także rozwijać obszary edukacji, biznesu, nowoczesnej rozrywki cyfrowej czy usług medycznych.

Światłowód zwiększa konkurencyjność regionów

Poziom rozwoju ekonomicznego regionów jest ściśle uzależniony od rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Instalacja łączy FTTH na terenach wiejskich pozwala rozwinąć nowe usługi i wpływa na lokalny wzrost gospodarczy. Możliwość korzystania z szybkiego internetu przyciąga nowych pracodawców, daje szansę pracy zdalnej, usprawnia komunikację z klientami i dostawcami, a także pomaga lepiej zarządzać magazynowaniem oraz produkcją towarów. Szybka wymiana informacji pozwala również małym dostawcom wiejskim na bardziej efektywną współpracę przy realizacji dużych zamówień, m.in. dzięki przyspieszeniu procesów administracyjnych.
Rozwój sieci światłowodowych przekłada się również na wzrost przedsiębiorczości społeczności wiejskich, a tym samym – na zwiększenie przychodów i liczby inicjatyw zawodowych. Przykładem mogą być nowe platformy i strony internetowe, na których mieszkańcy mogą promować i sprzedawać lokalne wyroby, a także nowego rodzaju produkty i wyspecjalizowane uprawy – powstałe dzięki możliwości sprawnego przepływu wiedzy między lokalnymi społecznościami, a firmami i instytucjami badawczymi.

Infrastruktura światłowodowa szansą dla rolnictwa przyszłości

Inteligentne rolnictwo (tzw. smart farming) oparte na IoT (Internet of Things) coraz częściej zastępuje tradycyjną uprawę. McKinsey Global Institute szacuje, że do 2025 r. IoT wyprzedzi inne przełomowe technologie i wygeneruje potencjalne zyski na poziomie nawet 11,1 mld* dolarów rocznie. Dzięki technologii stałego monitorowania stanu plonów i zintegrowanych systemów podejmowania decyzji, inteligentne rolnictwo umożliwia efektywne zarządzanie gospodarstwem wiejskim. Połączone z internetem specjalnie czujniki wilgotności gleby, naświetlenia, wody i temperatury dbają o odpowiednie nawadnianie i odżywianie plonów, w zależności od pomiarów wykonywanych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pozwalają oszczędzać wodę i utrzymać optymalne poziomy substancji odżywczych. Co więcej, wielu rolników wykorzystuje systemy zautomatyzowanego zarządzania klimatem całorocznie np. w szklarniach.

W ostatnim czasie smart farming łączony jest z uczeniem maszynowym – umożliwia zwiększenie sprawności maszyn i integrację autonomicznych systemów nawożących. Wymiana danych pomiędzy interfejsami maszyn pozwala rolnikom podjąć kompleksowe decyzje dotyczące rozwoju plonów i metod upraw. Na popularności zyskują także aplikacje mobilne i urządzenia potrafiące same identyfikować i likwidować chwasty oraz znajdować nowe ogniska agrofagów w uprawach sadowniczych. Z systemów GPS połączonych z siecią korzystają też hodowcy – w czasie rzeczywistym mogą śledzić położenie zwierząt na pastwiskach.
Na inteligentnym rolnictwie zyskują wszyscy: rolnicy korzystający z nowych technologii odnotowują większą wydajność maszyn i wzrost plonów oraz niższe zużycie wody i energii, z kolei konsumenci otrzymują zdrową żywność, minimalnym stopniu zawierającą chemiczne środki ochrony roślin.

Wzrost kompetencji cyfrowych i rozwój edukacji

Szybki internet światłowodowy umożliwia sprawne przesyłanie i pobieranie informacji, dzięki czemu nauczyciele oraz uczniowie zyskują dostęp do zasobów online (np. kursy, webinary, materiały edukacyjne), najnowszych technologii i szerokiej gamy usług kulturalnych, sportowych i publicznych. Sieci telekomunikacyjne mają więc bezpośrednie przełożenie na wzrost kompetencji cyfrowych w szkołach i wyrównanie szans uczniów z obszarów wiejskich z młodzieżą z terenów zurbanizowanych.

Dostęp do cyfrowej rozrywki i IoT

Szerokopasmowa sieć światłowodowa dostarcza infrastrukturę cechującą się wysoką przepustowością, niezawodnością i niskimi opóźnieniami, umożliwiając tym samym przesyłanie ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że internet światłowodowy pozwala na odtwarzanie filmów w rozdzielczości 4K i 8K, pobieranie wysokiej jakości plików wideo i gier, a także odtwarzanie strumieniowe muzyki i popularnych platform streamingowych, jak Netflix, Amazon Prime czy Apple TV. Dzięki temu gracze będą mogli uniknąć długiego buforowania i opóźnień, a miłośnicy filmów obejrzą ulubione produkcje bez zakłóceń obrazu.
Stabilne łącze światłowodowe doskonale sprawdzi się także w gospodarstwach korzystających z rozwiązań inteligentnego domu i IoT (Internet of Things). Tym samym umożliwi mieszkańcom automatyzację urządzeń domowych i zdalne zarządzanie systemami audio i wideo, monitoringiem, światłem, ogrzewaniem i klimatyzacją, czy sprzętem AGD.

Poprawa opieki zdrowotnej i jakości usług medycznych

Sieć światłowodowa na wsi pozwala decydentom na lepszą dystrybucję usług publicznych. Szybki internet to furtka do rozwoju telemedycyny i nowoczesnych usług monitorowania stanu zdrowia. Zapewnia społecznościom wiejskim wyższą jakość usług medycznych i opieki zdrowotnej. Pacjenci otrzymują dostęp do konsultacji ze specjalistami w innych miastach, bez potrzeby wizyt stacjonarnych w odległych jednostkach. Co więcej, dzięki kablom światłowodowym, transmisja ich danych wrażliwych podczas telekonsultacji jest bezpieczniejsza i trudniejsza do zhakowania. Dzięki wysokiej przepustowości łączy pacjenci mogą monitorować swoje parametry życiowe w czasie rzeczywistym, w tym m.in. poziom glukozy we krwi, ciśnienie i tętno, co jest szczególnie ważne dla osób z chorobami przewlekłymi.

Światłowód przynosi także korzyści pracownikom służby zdrowia – umożliwia zdalną diagnozę pacjentów i wirtualne konsultacje lekarskie, wideokonferencje i współpracę zdalną członków różnych zespołów medycznych, a także pozwala ratownikom kryzysowym na korzystanie z urządzeń telemedycznych w terenie.

Technologia światłowodowa to szansa dla obszarów wiejskich – korzystają na niej zarówno konsumenci, jak i lokalni przedsiębiorcy. Inwestycja w szybki internet stymuluje postęp całych regionów, dzięki czemu innowacje wkraczają na rynek rolny, spożywczy, usług medycznych i edukacji. Szybki internet światłowodowy umożliwia przedsiębiorstwom rozszerzenie zasięgu poza gospodarki lokalne, dzięki czemu regionalne wyroby i usługi mogą być dostępne dla klientów z całego świata. Światłowód napędza wzrost gospodarczy wsi i otwiera nowe możliwości – badanie Banku Światowego wykazało, że 10% wzrost zasięgu łączy szerokopasmowych wpływa na wzrost PKB o 1,38%** . W gospodarkach rozwiniętych – internet przyczynia się nawet do 21% ***wzrostu PKB (McKinsey Global Institute).

*https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/how-can-we-recognize-the-real-power-of-the-internet-of-things
** https://isp.page/news/the-relationship-between-internet-speeds-and-economic-growth/
*** https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/internet-matters

 

Wróć do początku artykułu