Polski Światłowód Otwarty otrzymał dotację z Unii Europejskiej na projekt: Budowa ultraszybkiej sieci szerokopasmowej na obszarach 5.22.04.b i 5.22.05.f

Celem projektu jest wzrost liczby gospodarstw domowych objętych stacjonarną siecią szerokopasmową. Realizując projekt, PŚO koncentruje się na obszarach wykluczenia cyfrowego (tzw. białych plamach NGA), w których obecnie nie istnieje infrastruktura szerokopasmowa o dużej przepustowości oraz jest mało prawdopodobne, aby rynek w niedalekiej przyszłości zapewnił użytkownikom końcowym dostęp do takiej sieci.

Kluczowym elementem projektu jest zapewnienie otwartego dostępu hurtowego do infrastruktury telekomunikacyjnej, co zwiększy konkurencyjność i wybór zróżnicowanych ofert dla użytkowników końcowych. W ramach projektu priorytetem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez wybór ekologicznych i niskoemisyjnych rozwiązań technicznych.

Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności szybkiego Internetu, ułatwienia codziennego życia mieszkańcom oraz wspierania edukacji, komunikacji i rozwoju działalności gospodarczej. Projekt przyniesie liczne korzyści dla lokalnych społeczności, podniesie jakość życia i stworzy nowe możliwości rozwoju. Projekt wpisuje się w interwencję działania 1.1 FERC, ponieważ przyczynia się do zapewnienia powszechnego dostępu do bardzo szybkich, niezawodnych i wydajnych łączy internetowych w tzw. białych plamach.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat projektów: