Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda jest jedną z przesłanek zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgoda może mieć formę oświadczenia, ale również wyraźnego działania potwierdzającego.

Zgoda może być zbierana w kilku różnych celach.

Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.