Podmioty udostępniające nieruchomości i ich reprezentanci